Investicije preduzeća tokom 2020. godine uglavnom u građevinarstvu

Investicije preduzeća tokom 2020. godine uglavnom u građevinarstvu

Kosovska agencija za statistiku (KAS) objavila je podatke o statistici investicija u preduzeća za 2020. godinu, gde prema rezultatima proizilazi da investicije u građevinarstvo (zgrade i druge građevinske konstrukcije) zauzimaju glavni udeo sa 77,25% investicija, u okviru ukupnih ulaganja preduzeća obuhvaćenih istraživanjem.

KAS je sproveo istraživanje o statistici investicija u preduzećima na teritoriji Republike Kosovo. Istraživanje je uglavnom sprovedeno na kompanijama koje su prijavile investicione kupovine u godišnjim iznosima preko 50 hiljada evra…

error: Content is protected !!