Hoti obećava da će potpisati ugovor o finansiranju udruženja koja pružaju usluge deci sa posebnim potrebama

Hoti obećava da će potpisati ugovor o finansiranju udruženja koja pružaju usluge deci sa posebnim potrebama

Poslednjeg dana 2020. godine, premijer Avdulah Hoti posetio je Down Syndrom Kosova u Prištini. Od ove organizacije su zatražili veću institucionalnu podršku, jer su naglasili da su tokom godine imali poteškoća u pružanju usluga za oko 300 ljudi.

Hoti je tvrdio da je ovo bila teška godina, ali je obećao da će se do početka 2021. godine zalagati da će potpisati ugovorni odnos sa ovim organizacijama koje pružaju usluge, kako bi se finansirali osnovni troškovi.

Hoti: Ovo je javna usluga koja je obaveza države

„Verujem da se napredak društva i humanizam jednog društva mere nivoom brige koju pružamo ovoj deci i drugim kategorijama društva koje imaju potrebu za nas … Ova godina je sigurno bila teška, sa mnogim prioritetima i potrebama. I u nemogućnosti da sistematski rešimo sve ove probleme, pobrinuću se odmah posle Nove godine da sednem sa Down Syndrome Kosova i drugim udruženjima koja pružaju usluge drugim kategorijama građana da stupe u ugovorne odnose, jer je reč o javnoj usluzi koja je obaveza države da pruža. Ali, se nudi od organizacija koje imaju dozvolu Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite “, izjavio je on.

Direktorka Down Syndrome Kosova, Sebahate Hajdini Bećiri rekla je da su tokom godine imali mnogo poteškoća zbog kojih je pružanje usluga bilo ugroženo.

Hajdini-Bećiri: To su usluge koje zahtevaju snažnu podršku državnih institucija

„Unutar ovih centara pružamo usluge za 300 ljudi sa Downovim sindromom, a pružanje usluga i dalje predstavlja veliki izazov za našu organizaciju, jer je svaka usluga koju pružamo besplatna za zajednicu i ove usluge su od suštinskog značaja za naše članove. A to su usluge kojima je potrebna snažna podrška državnih institucija“, rekla je ona.

Down Syndrome Kosova ima još tri centra u Prizrenu, Mitrovici i Uroševcu

error: Content is protected !!