Hoti je zadovoljan budžetom za 2021 godinu, kaže da će vratiti ekonomiju kakva je bila

Hoti je zadovoljan budžetom za 2021 godinu, kaže da će vratiti ekonomiju kakva je bila

Vlada Kosova je na današnjem sastanku odobrila nacrt budžeta od 2 milijarde i 412 miliona evra za 2021 godinu. Zadovoljan tim budžetom je premijer Avdulah Hoti, koji je rekao da je sveobuhvatan i da odgovara potrebama zemlje. Ističući da isti vraća ekonomiju zemlje bolje nego što je bila 2019 godine, dok je dodao da će se potrošnja i broj zaposlenih u javnom sektoru zadržati.

U okviru ovog budžeta je obuhvaćeno 182 miliona evra dodeljenih u fond za oporavak privrede,  obećano povećanje u pregledu budžeta.

Hoti: Prezadovoljan sam ovim nacrtom budžeta

„Veoma sam zadovoljan ovim nacrtom budžeta koji vraća budžet i ekonomiju isto, ili malo bolje nego 2019 godine, ova je bila obična godina. U poređenju sa drugim zemljama u regionu i Evropi koje su se vratile pet godina unazad u pogledu njihovih ekonomija i budžeta. Drago mi je što je ovaj budžet dogovoren sa MMF-om, ovo je važno da bi se budžetska stabilnost i kredibilitet uzeli u obzir u međunarodnim zajmovima i raznim zaključenim ugovorima. Rashodi su veći nego što su bili 2011. Ukupno iznose 2,4 milijarde evra. Na javni sektor ne utiče jer su juče kružile netačne i pogrešno protumačene informacije. Svi troškovi i broj zaposlenih u javnom sektoru se održavaju. Kapitalni izdaci se povećavaju u odnosu na 2019 godinu, postavili smo 182 miliona evra u fond za ekonomski oporavak koji će se ponovo povećati revizijom budžeta u junu 2021 godine. Sa ovim bilansima možemo ispuniti budžetske obaveze koje imamo. rekao je.

Ministarka finansija Hikmete Bajrami predstavio je šifre nacrt budžeta podataka, dok je rekla da bi drugo zatvaranje zemlje zbog pandemije bilo kobno za ekonomiju.

Bajrami: Budžet će biti 2,4 milijarde

„Rashodi će biti 2 milijarde i 412 miliona, izdaci za zarade 625 miliona, roba i usluga biće onoliko koliko smo imali 2019 godine, kapitalna ulaganja biće 613 miliona. Subvencije i transferi biće 643 miliona, a uz sve to očekuje se revizija budžetskog deficita na 4,2 procenta. Prema predviđanjima koja imamo sada, pandemija će smanjiti ekonomiju zemlje za 6,7 odsto“, rekla je ona.

Pored toga, ona je najavila da su u toku pregovori sa Svetskom Bankom o obezbeđivanju vakcine za Covid 19.

Bajrami: Vakcina biče sertifikovana od međunarodne zdravstvene ustanove

„Sada ne mogu da kažem koja će biti vakcina za koju još nismo odlučili, ali ova vakcina će dobiti sertifikovana od međunarodnih zdravstvenih institucija. Mora biti testiran da se koristila protiv covid-a. Ovo je paket koji će Svetska banka kupiti za veliki broj zemalja. Neće biti nabavki posebno za Kosovo, ali biće za veoma veliki broj zemalja. Na poslednjem sastanku bilo je više od 50 zemalja koje su izrazile interes za ovu ponudu preko Svetske Banke“, rekao je on.

Akomodiranje infrastrukturnih projekata u ovom budžetu zatražio je ministar ovog dikastera Arban Abraši, koji je pomenuo izgradnju autoputa Dukađina.

Abraši Projekat sa kojim smo ranije ugovaroli je izgradnja autoputa Dukađina, Istok-Peć-Dečane-Đakovica

„Projekat koji smo ranije ugovorili i za koji bi trebalo koristiti dodatne fondove je izgradnja autoputa Dukađina, Istok-Peć-Dečane-Đakovica“, rekao je on.

Uključivanje drugih projekata je zatražio i ministar Ekonomije i Sredine, Blerim Kući

Kući; Ovi projekti takođe treba da budu uključeni u ove nacrte budžeta

„Ovi projekti takođe treba da budu uključeni u nacrte budžeta. Projekti koje ćemo predložiti su regionalnog vodovoda. To su korisnici, ima još nekoliko projekta za koje imamo međunarodne ugovore o finansiranju vazano sa vodovodom u Đakovici i neki projekti koje imamo uz sufinansiranje različitih oblasti“, rekao je on.

Ali ministarka Bajrami se uzdržaal od predloga i izjavila je da MF, na osnovu situacije sa pandemijom, ne može pratiti obaveze i obećanja bilo kog od ministara.

Bajrami: Jedna stvar treba da vam bude jasno da Ministarstvo Finansija nikome ne može pratiti ni očekivanja ni obaveze

„Situaciju sa pandemijom mora razumeti svako od nas, jer živimo na dnvenim osnovama, a brojevi već rastu. Jedno bi trebalo da vam bude jasno da Ministarstvo Finansija nikome ne može pratiti ni očekivanja ni obaveze. Postoje i druga ministarstva i budžetske organizacije koje bi trebale da prate Ministarstvo Finansija. Imamo drastičan pad prihoda, a takođe imamo i velike izazove u mobilizaciji stranog kreditiranja, rekla je

U međuvremenu, na zahtev ministra KBS-a, Antona Ćunija i ministra zdravlja Armend Zemaja,u ovaj budžet su obuhvačene i uplate za regrutovanje 400 novih članova u KBS-u i specijalista u Ministarstvu zdravlja. Premijer Hoti je ovo ocenio prikladnim.

Hoti:U BSK se održava plan povečanja kapaciteta BSK-a onakav kakav je bio plan sa međunarodnim partnerima

„Što se tiče broja zaposlenih regrutovanih u BSK za dodatnih 400 i broja specijalista u ministarstvu zdravlja. U međuvremenu, u KBS se održava plan za povećanje kapaciteta KBS-a, kao što je to bio plan sa međunarodnim partnerima koji podržavaju KBS “, rekao je on.

Vlada je na današnjem sastanku izdvojila oko 150 hiljada evra za CIK u organizovanju vanrednih izbora na severu Mitrovice.

Dok je odobrila nacrt zakona o ratifikaciji finansijskog sporazuma za IPA 2020, u kojem će Kosovo imati koristi od oko 90 miliona evra.

Vladin kabinet je odlukom Ministarstva unutrašnjih poslova opštinama dodelio još 800 hiljada evra za dopunu I dodatke vatrogasaca.

error: Content is protected !!