Hadžiu saziva radnu grupu za proveru bez TSK-a i SSK-a

Hadžiu saziva radnu grupu za proveru bez TSK-a i SSK-a

I na ovaj sastanak radne grupe za proces provere bojkotovali su članovi Tužilačkog Saveta Kosova i Sudskog Saveta Kosova, koji odbacuju radnu grupu jer se radi o mešanju u pravdu. Ministarka pravde Aljbuljena Hadžiu je izrazila žaljenje zbog ovoga.

Predstavnici TSK-a i SSK-a su pre izvesnog vremena napustili ovu radnu grupu jer njihove preporuke nisu uzete u obzir i ceo proces ugrožava nezavisnost ove dve institucije.

Tokom ovog sastanka, Hadžiu je rekla da se nakon komentara Venecijanske komisije o ovom procesu suočavaju sa novom i prosvećenijom situacijom za reformu pravosuđa…

error: Content is protected !!