Hadžiju: Reforme pravosuđa ne bi trebalo da ometaju pravosudni sistem

Hadžiju: Reforme pravosuđa ne bi trebalo da ometaju pravosudni sistem

Ministarka pravde Aljbuljena Hadžiju je izjavila da su tokom ove godine uspeli da ispune 80% zakonodavne agende ovog ministarstva.

Ona je na završnoj godišnjoj konferenciji, ukazujući na neke od nacrt zakona koji su usvojeni, rekla da se radi na kompletiranju vetinga zakonodavstva u pravosuđu, za šta je rekla da se čekaju komentari Venecijanske komisije.

error: Content is protected !!