GLSP: Problemi sa velikim brojem nasleđenih slučajeva korupcije, organizovanog kriminala i pranja novca

GLSP: Problemi sa velikim brojem nasleđenih slučajeva korupcije, organizovanog kriminala i pranja novca

Sudovi su tokom 2021. godine ostvarili napredak u izricanju dodatnih kazni za koruptivna krivična dela, ali veliki broj nasleđenih predmeta za koruptivna dela, organizovani kriminal i pranje novca ostaje problematičan“, navodi se u izveštaju platforme „Pravda danas“ pod nazivom „Prezentacija praćenja Izveštaj sudskog i tužilačkog sistema na Kosovu januar – decembar 2021.

Reze Hodža-Žuja iz Grupe za pravno-političke studije kaže da je Osnovni sud u Peći izrekao najveći broj dodatnih kazni u ukupno 4 slučaja, dok Osnovni sud u Uroševcu nije izrekao ovu vrstu kazne.

error: Content is protected !!