GAP: Opštinski projekti kasne do sedam godina

GAP: Opštinski projekti kasne do sedam godina

Postoji na desetine nedostataka i izazova koje lokalna samouprava ima u postizanju željenih standarda, u procesu javnih investicija, trošenja budžeta, raspodele sopstvenih prihoda i upravljanja javnom imovinom.

S tim u vezi, jedan od najvećih problema je nemogućnost opština da investiraju u predviđenom roku, gde ima opštinskih projekata koji su u zastoju i do sedam godina.

error: Content is protected !!