GAP: Očekuje se da će investicije Ministarstva Zdravstva 2021. godine u opštine pasti za 92%

GAP: Očekuje se da će investicije Ministarstva Zdravstva 2021. godine u opštine pasti za 92%

Institut GAP objavio je danas izveštaj „Nacrt budžeta 2021: favorizovanje i diskriminacija opština u kapitalnim ulaganjima“, u kojem se navodi da će tri ministarstva sa više budžeta dodeljenih za kapitalne investicije u opštinama 2021. godine biti Ministarstvo Infrastrukture, Ministarstvo Ekonomije i Sredine i Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta. Dok se očekuje da će ulaganja Ministarstva Zdravstva u opštine pasti za 92% u poređenju sa 2020. godinom.

Prema GAP-u, opštine koje će imati najviše koristi od budžeta ministarstava za kapitalne investicije tokom 2021. godine su opštine Đakovica, Priština, Dečana i Mitrovica.

„Kapitalna ulaganja ministarstava u opštine prema Nacrtu budžeta za 2021. godinu predviđaju se preko 93 miliona evra i biće raspoređena u 33 opštine. Tri ministarstva sa najviše budžeta dodeljenog za kapitalne investicije u opštinama u 2021. godini biće Ministarstvo Infrastrukturu, Ministarstvo  Sredine i Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta. Dok se očekuje da će ulaganja Ministarstva Zdravstva u opštine pasti za 92% u poređenju sa 2020. godinu. Opštine koje će imati najviše koristi iz budžeta ministarstava za kapitalne investicije tokom 2021. su opštine Đakovica, Priština, Dečana i Mitrovica. Kao i prethodnih godina, velika većina centralnih kapitalnih projekata su nastavak ili obaveza iz prethodnih godina, ostavljajući malo prostora za nove projekte. Od približno 9 miliona evra za nove projekte, više od polovine (55%) doddeli će Ministarstvo Ekonomije i Sredine. Opštine koje će najviše profitirati od novih kapitalnih investicija 2021. godine su opštine Đakovica, Mitrovica, Klina i Dečan. Opštine kojima upravlja AAK imaće koristi od 60% novih investicija, opštine kojima upravlja LDK sa 19%, opštine kojima upravlja VV sa 12% i druge “, kaže se u saopštenju.

Što se tiče procenta investicija uporedo sa stanovništvom, GAP kaže da su opštine kojima upravlja LDK diskriminisane, dok su opštine kojima upravlja AAK favorizovane.

Dok u opštinama kojima upravljaju drugih političkih subjeketa ne postoji veća pozitivna ili negativna diskriminacija.

error: Content is protected !!