Fakultetske biblioteke na UP sa dosta nedostataka

Fakultetske biblioteke na UP sa dosta nedostataka

Fakultetske biblioteke Prištinskog univerziteta nisu snabdevene savremenom literaturom, ali nemaju kompjutere, štampače, skenere, fotokopir aparate, a neke od njih nemaju ni internet. Dok su čitaonice fakulteta UP imale mesta za 50 studenata.

Ovo je rečeno na tribini „Biblioteke fakulteta Prištinskog univerziteta“, koju je organizovala organizacija ADMOVER.

Svrha izveštaja je bila da se evidentira stanje u bibliotekama i čitaonicama fakulteta UP, gde se prema saznanjima ispostavlja da biblioteke nisu u dobrom stanju u pogledu snabdevanja literaturom, evidentiranja literature, stanja čitanja prostorije na fakultetima…

error: Content is protected !!