Evaluacija učenika u dva perioda nade u dublju reformu obrazovanja

Evaluacija učenika u dva perioda nade u dublju reformu obrazovanja

Od naredne školske godine očekuje se da više neće biti tri perioda ocenjivanja učenika, već će, kao što je to uvek bilo do sada, biti podeljena na dve polugodišnje. Poznavaoci obrazovanja smatraju da je to dobra odluka, a nadaju se da će to biti samo polazna tačka mnogo dublje reforme internog vrednovanja u našim školama.

Očekuje se da evaluacija u dva perioda počne od septembra ove godine, dok se uporedo sa tim radi i administrativno uputstvo za dnevnike i drugi pedagoški materijal.

Rinor Ćehaja iz Instituta Edgard izjavio je za KosovaPress da je novo administrativno uputstvo u najboljem interesu studenata i da je promena u dva perioda ocenjivanja olakšanje u sistemu preduniverzitetskog obrazovanja.

 

Ćehaja: Prelazak sa tri perioda evaluacije na dva je olakšanje za obrazovni sistem

„Smatramo da prelazak sa tri perioda procene na dva predstavlja dobru odluku kao preispitivanje politike i reforme preduzete pre nekoliko godina, koja je nedostajala u stvarnoj analizi i po našoj proceni, ova promena sa tri u dva perioda. evaluacije, to je zahtev zajednice nastavnika ali i učenika. To je takođe dodatno olakšanje za sistem preduniverzitetskog obrazovanja“, rekao je Ćehaja.

U međuvremenu, ministarka obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija, Arberie Nagavci, izjavila je da je administrativno uputstvo bilo na javnoj raspravi do 23. juna ove godine, dodajući da MONT planira da evaluacija u dva vremenska perioda počne od septembra 2022.

Pored toga, Nagavci je navela da je izmena ovog dokumenta pokrenuta na zahtev nastavnika, učenika i roditelja, jer su to opisali kao nepotreban teret.

Nagavci: Planirano je da evaluacija bude u dva perioda i da počne od nove školske godine

„Planirano je da se ocenjivanje vrši u dva perioda, počev od nove školske godine, od septembra 2022. Naravno, uporedo sa ovim se obrađuju i administrativna uputstva za dnevnike i drugi pedagoški materijal, iako su u radnoj grupi radili su veliki broj ljudi, uključujući predstavnike škola, stručnjake za obrazovanje. Grupa će videti sve komentare koji su primljeni na javnoj raspravi, biće održana i radionica na kojoj će se svi komentari ispitati i vrlo brzo će se konačno odlučivati o administrativnom uputstvu i ono će biti javno objavljeno. “, rekla je Nagavci.

Ministarka obrazovanja je rekla da novo administrativno uputstvo odražava kvalitativni sadržaj ocenjivanja učenika.

U međuvremenu, Rinor Ćehaja kaže da je potrebna potpuna rekonstrukcija interne procene da bi se dobio kredibilitet, jer prema njegovim rečima, još uvek postoje nedostaci u pogledu tačne procene.

Ćehaja: Prava reforma bi imala direktan uticaj na kvalitet nastave i učenj

„Moramo da shvatimo da tri perioda evaluacije ne prave nikakvu veću razliku u kvalitetu nastave, niti razlikuju pouzdanost internog vrednovanja, te mane su i dalje prisutne i ne ispravljaju se reformacijom evaluacije. Važno je shvatiti da je prava reforma koja bi direktno uticala na kvalitet nastave i učenja totalno restrukturiranje internog ocenjivanja u našim školama i to podrazumeva standardizovane testove, koji bi nam obezbedili slične, pouzdane i validne ocene za sve učenike. bez izuzetka. Veoma se nadamo da će ovo administrativno uputstvo i ova reforma učestalosti evaluacije biti samo početna tačka mnogo dublje reforme internog vrednovanja u našim školama“, naglašava Ćehaja.

error: Content is protected !!