Ekonomska situacija najveći problem za mlade u Peći

Ekonomska situacija najveći problem za mlade u Peći

Ekonomska situacija u Peći smatra se najvećim problemom mladih. Pored većinskih zajednica, problema sa zapošljavanjem imaju i pripadnici manjinskih zajednica. Dok se za odnose među omladinom zajednica kaže da su dobri.

U bošnjačkoj i srpskoj zajednici kažu da je rad i život najveći razlog zašto mladi ljudi odlaze.

Mladi Sahmedin Hadrovi nga iz bošnjačke zajednice rekao je za KosovaPres da mladi nemaju dobru perspektivu zašto su primorani da napuste Kosovo.

Hadrović: Nema perspektive, mladi u Peći su primorani da odu

(video)

„Nemamo dobru perspektivu, imamo problem što mladi iz Peći naveliko odlaze. Problem je u tome što završavaju ovde škole i fakultete i mastere a ne mogu naći posao“, kaže Sehemedin Hadrović iz bošnjačke zajenice.

Dmajan Portić iz srpke zajednice u ovoj opštini, je rekao da mladi su otišli upravo zbog posla .

Protić: Upravo nedosta posla udljava mlade

(Video)

„Žive dosta teško, jako je mladi broj ljudi ovde upravo zbog posla mnogi od njih su otišli. Ja sam imao tu sreću da se posle srednje škole zaposlim u Radio Goaždevcu inače da nije toga i ja bi otišao odavde kako se kaže trbuhom za kruhom….. Sa mladima iz albanske zajendice skoro pa da nemamo kontakta, dok je sa mladima iz bošnjačke zajednice na malo višem nivou, ali je i to malo. Nekada se čujemo pa odemo na piće do Peći, nekada se sretnemo, ali uglavnom ta saradnja je jako loša“, kaže Damjan Portić iz Goraždevca.

Iz vecinske albanske zajednice ipak kažu da je situacija malo bolja. Po njihovim recima, opština dosta radi na ulaganju u infrastrukturu i pruža mladima mogućnost da lakše žive.

Endrit Idrizaj ukazao je o dobrim odnosima da sa mladima drugih zajednica

Idrizaj: Mladi u Dečanu i Peć žive složni jedni sa drugimai

Video

„Omladina u Peći i Dečanima živi u harmoniji jedni sa drugima koji su inovativni za svoj život i karijeru. Život u Dečanima je da mi uglavnom živimo odvojeno od Albanaca, dok u Peći ima drugih manjina kao što su Bonšnjaci. Romi i Egipćani…u opštini Dečani postoji problem pošto mladi imaju malu podršku javnih institucije, govorim o Dečanima koji nemaju čak ni omladinski centar da pomaže mladim ljudima koji su inovativni da realizuju ideje. „za njihove karijere“, rekao je.

I Aljbuljen Zumeri kaže da se mladi u Peći nezavisno pripadnos imaju dobre kontakte

Zumeri: Imam kontakte sa bošnjacima i drugim zajednicama, kada imamo slave slavimo zajedno

Video

Imam kontakt sa Bošnjacima i drugim manjinama koji su iz sela iz kojeg dolazim, odlično se slažemo sa njima, kada imamo praznike slavimo zajedno, izlazimo na kafu i zajedno radimo razne aktivnosti

Peć ima jako lepu omladinu, veoma su kulturni, lepo žive. Mogu da kažem da žive zadivljujući bez pritužbi, mnogo su mirni i sve je u redu,,rekao je on

U ovom delu Kosova ne nedostaje druženje između zajednica

Dok Opština Peć planira da od naredne godine izdvoji više novca za mlade kaže direktor za finansije iz ove opštine Jeton Abazaj.

(video)

„Pa uglavnom mi prema subvencijama odvojomo 100.000 za mlade svake godine, tu ulazi sport, kultura, sa tim pokušavamo da im budemo kao podrška. Mislim da će sledeće godine biti veči fond za subvenicije i da ćemo da odvojimo više za mlade što se tiče Opštne Peć“, rekao je Abazaj.

Ipak, iz opštine kažu da mladi ovde imaju više ekonosmkih problema nego što je neki drugi ptoblem u pitanju.

Abazaj: Omladina više ima ekonomskih problema nego među ljudima koji žive ovde

(video)

„Ja mislim da mladi ovde imaju više ekonomskih problema nego izmedju ljudi koji žive ovde, odnos je super ali uvek postoje ekonomski problemi, mislim da su to neke prepreke na kojima treba da se radi“, kaže Jeton Abazaj iz Opštine Peć.

Opština Peć ulaže u manjinske zajednice znači Direktor finasija kaže da će opštin nastaviti sa ovom praksom i u buduće

error: Content is protected !!