Događaji 5. jula

Događaji 5. jula

Sastanak se održava između američke delegacije MCC-a i delegacije Republike Kosovo u vezi sa Compact programom MCC-a. (Zgrada Vlade, sala – P38, 09:00 – 11:30)

Održava se ceremonija prijema/isporuke novih kamiona za sakupljanje i transport otpada u regionu Uroševca, donacije Vlade Japana. Prisutni: nerezidentni ambasador Japana na Kosovu, Akira Mizutani, ministar MPHI, Ljiburn Aljiu, gradonačelnik Uroševca, Agim Ajliu, gradonačelnik Kačanika, Besim Iljazi i gradonačelnik Štimlja, Ćemajl Aljiu. (Trg ispred stare zgrade Opštine Uroševac, 09:00)

Komisija za pitanja bezbednosti i odbrane razmatra predlog-amandmane na Predlog zakona za skupštinskog poverenika za Kosovske bezbednosne snage. (Skupština Kosova, sala N-225, 10.00 časova)

Univerzitet „Hadži Zeka“ u Peći i Institut za ekonomska istraživanja i pravne studije (IERLS) sa sedištem u Prištini, organizuju naučni sto „Pandemija COVID-19, vladine mere kao odgovor na pandemiju i njen uticaj na ekonomiju: da li su mere bile neizbežne? Šta dalje?” (Zgrada Rektorata UHZ, ulica “UČK” b. b., Peć, 10:00 – 13:00)

Komisija za privredu, industriju, preduzetništvo i trgovinu razmatra godišnji izveštaj Autoriteta za konkurenciju Republike Kosovo – AKRK za 2021. godinu (Skupština Kosova, sala N-10, 11:00)

Komisija za nadzor javnih finansija razmatra Izveštaj revizije za godišnje finansijske izveštaje Univerziteta u Prištini, za 2021. Pozvani: rektor UP Naser Sahiti i u.d. Generalni sekretar Besfort Krasnići (Skupština Kosova, sala N-303, 11.00 časova)

Generalni revizor, Vljora Spanca, održava konferenciju za štampu povodom završetka sezone revizije 2021/22 i procesa objavljivanja 121 revizorskog izveštaja. (Nacionalna kancelarija za reviziju, ulica „Ahmet Krasnići“, 210, naselje „Dragodan“, Priština, 11:00 časova)

Demokratski institut Kosova (KDI) objavljuje nalaze praćenja rada Skupštine za prvih šest meseci prolećnog zasedanja sa fokusom na pitanje nedostatka kvoruma i razmatranje nacrta zakona. (Demokratski institut Kosova, Priština, 11:00)

UBT je potpisao ugovore sa univerzitetima iz države Ajova, sa Univerzitetom Severne Ajove i Univerzitetom Ajove, u okviru saradnje u oblasti obrazovanja, nauke i obrazovanja. (Kampus UBT, Lipljan, u ĆMI, 12:00)

Komisija za ljudska prava predstavlja Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, eksperta Hilmija Jašarija, angažovanog od strane UN Vomen. (Skupština Kosova, sala N-303, 13:00)

Odbor za zdravstvo i socijalnu zaštitu razmatra Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj inspekciji. (Skupština Kosova, sala N-204, 13:00)

Parlamentarna istražna komisija u vezi sa upravljanjem energetskom krizom od strane Vlade Kosova održava diskusiju i eventualno glasanje o imenima stručnjaka. (Skupština Kosova, sala N-303, 13:00)

Predsednik Skupštine Republike Kosovo, Gljauk Konjufca, pozdravlja japanskog ambasadora Akira Mizutanija na sastanku. (Kabinet predsedavajućeg, 13.30 časova, pogled na početak sednice)

Tužilac u slučaju Gucati-Haradinaj – predžalbena konferencija 14:00. (Hag, 14:00)

error: Content is protected !!