Događaji 4. novembra

Događaji  4. novembra

Održava se drugi dan druge radne sednice 9. parlamentarne komisije za stabilizaciju i pridruživanje EU-Kosovo. (Skupština Kosova, 08.30 – 11.00 časova)

Savez sindikata tehničkih radnika privatnog sektora Kosova održava sastanak sa predsednicima udruženja na kome će biti doneta odluka da li će se pridružiti protestima radnika privatnog sektora na Kosovu ili ne. (Kancelarije sindikata privatnog sektora Kosova, 09:00 časova)

Ad-hoc komisija za izbornu reformu na Kosovu imenuje organizaciju sledeće radionice Komisije. (Skupština Kosova, sala N-303, 09:00 časova)

Parlamentarna istražna komisija u vezi sa upravljanjem energetskom krizom od strane Vlade Republike Kosovo intervjuiše Imera Fejzulahua, predsednika odbora/kancelarije energetskog regulatora i Silejmana Hajdinija, bivšeg generalnog direktora Kosova Thengjill. (Skupština Kosova, sala N-10, 10:00 časova)

Predsednik skupštinskog odbora za spoljne poslove Haki Abazi održava konferenciju za medije (Hol parlamenta, 10.00 časova)

Komisija za zakonodavstvo razmatra izveštaje glavnih komisija o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o notarima. (Skupština Kosova, sala N-204, 11:00 časova)

Udruženje za ratne zločine Đakovice 98-99 i Unija žena Đakovice protestuju u odbranu zlostavljane starije žene u Peći. (Nadgrobni spomenik Prijatelji slobode, 12:00 časova)

Organizacija Romi in Aktion obeležava Međunarodni dan romskog jezika – 5. novembar. (Palata kulture “Asim Vokshi” Đakovica, 13:00 časova)

Konferencija o napretku slučaja Tači i drugi. (Hag, 13:30 – 18:30 časova)

Komisija za budžete, rad i transfere razmatra izveštaj sa amandmanima Funkcionalne Komisije za Nacrt zakona o sprovođenju ciljanih međunarodnih finansijskih sankcija. (Skupština Kosova, sala C-203, 14:00 časova)

error: Content is protected !!