Događaji 30. novembra

Događaji 30. novembra

Održavanje Nacionalnog sajma rada, karijere i preduzetništva 2022 u organizaciji Vlade Kosova, GIZ-a, Univerziteta u Prištini i Nemačko-kosovske privredne komore (KDVV). (Sala „1Tetori“, 09:00 časova)

Održavanje konferencije „Politike u akciji protiv rodno zasnovanog nasilja“ u organizaciji „Kosova – Žene 4 žene“ u saradnji sa Odeljenjem za socijalni rad Prištinskog univerziteta (Hotel Sirius, 09:00 časova)

Koalicija nevladinih organizacija za zaštitu dece – KOMF, UNICEF i UN Vomen drže diskusiju na temu „Nasilje nad devojčicama – ka prevenciji i efikasnom odgovoru“, koji će biti organizovan u okviru globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja zasnovanog na o rodu“. Učestvovaće ministarka pravde Albulena Hadžiju. (Hotel „Priština“, 10:00 časova)

Institut za razvojnu politiku (INDEP) održava drugo izdanje Foruma OCD pod nazivom „Koordinacija između lokalnih i centralnih nivoa vlasti za sprovođenje Agende 2030“. (Hotel Emerald, 10:00 časova)

Komisija za ljudska prava, ravnopravnost polova, nestala lica, žrtve seksualnog nasilja u ratu i peticije sastaje se sa Fabijanom Salviolijem – specijalnim izvestiocem UN za promociju istine, pravde, reparacije i garancija neponavljanja kršenja ljudskih prava i međunarodnih zakon. (Zgrada Skupštine, 10:00 časova)

Komisija za budžete, rad i transfere razmatra Nacrt zakona za dopunu i izmenu Zakona o penzijskim fondovima Kosova. (Zgrada Skupštine, 10:00 časova)

Besnik Bisljimi – prvi potpredsednik Vlade za evropske integracije, razvoj i dijalog izveštava Komisiju za evropske integracije. (Zgrada Skupštine, 10:00 časova)

Komisija za nadzor nad Kosovskom obaveštajnom agencijom razmatra zahtev za povećanje budžetskih sredstava za Kosovsku obaveštajnu agenciju u Predlogu zakona o budžetu za 2023. (Zgrada Skupštine, 10:00 časova)

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadzor Agencije za borbu protiv korupcije razmatra Nacrt zakona o budžetskim izdvajanjima za budžet Republike Kosovo za 2023. godinu, iz delokruga koje pokriva Komisija. o zakonodavstvu. (zgrada Skupštine, 11:00 časova)

Održavanje plenarne sednice Skupštine Kosova. Na dnevnom redu, diskusija sa premijerom Republike Kosovo Aljbinom Kurtijem na temu: „Hitne mere Vlade Republike Kosovo u vezi sa situacijom koja je nastala u zemlji“. (Skupština Kosova, 11:30 časova)

Ministarka pravde Aljbuljena Hadžiju i ministarka obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija Arberi Nagavci posećuju opštinu Kamenica gde će se sastati sa predsednikom opštine Kadrijem Rahimajem (Kamenica, 12:30 časova).

Open Data Kosovo organizuje vebinar na temu „Kako OCD i lokalni mediji mogu da promovišu slobodu interneta i digitalna prava na Kosovu?“ koji će se održati 30. novembra 2022. (ZOOM platforma, 14:00 časova)

U Centru “Libart” biće obrađeni različiti pogledi na kritiku kao proces, na ideju kritike u digitalnom dobu i na trendove brze i brojne potrošnje, kao i na kritike u odnosu na ideologije. Latif Mustafa drži predavanja na temu “Ideja kritike” (Biblioteka Hivzi Sulejmani, 18:00 časova)

error: Content is protected !!