Događaji 3. oktobra

Događaji 3. oktobra

Komisija za zakonodavstvo intervjuiše kandidate za članove Sudskog Saveta Kosova. (Skupština Kosova, sala N-302, 09:00 časova)

Rasprava Komisije za ljudska prava u vezi sa procesom donošenja podzakonskih akata, na osnovu Zakona o dječijoj zaštiti. Gosti: Habit Hajredini – direktor Kancelarije za dobro upravljanje, Ahmet Krieziu – direktor Save the Children za Kosovo i Naser Lajći – predstavnik NVO “Syri i Vizionit”. (Skupština Kosova, sala N-303, 10:00 časova)

Predsedništvo Skupštine Kosova održava sledeću sednicu. (Skupština Kosova, C-301, 10:00 časova)

Nastavak plenarne sednice. (Skupština Kosova, 11:00 časova)

Obeležava se Međunarodni dan starih. (Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova, 11:00 časova)

Počinju radovi na izgradnji obdaništa u selu Šalje u Lipljanu. (ŠLM „Šaćir Hodža“, vreme 09:30 časova)

Priština pali svetla Sahat Kule. Učestvuju predsednik Perparim Rama i Niels Knudsen, zamenik stalnog predstavnika UNDP Kosovo. (19:00 časova)​

error: Content is protected !!