Događaji 3. februara

Događaji  3. februara

303. sastanak Sudskog saveta Kosova – Nastavak. (SSK, 09:00 časova)

Završni događaj projekta “PEDAKOS”. (Hotel „GARDEN“, 09:30 časova)

error: Content is protected !!