Događaji 3. decembra

Događaji  3. decembra

Udruženje intelektualaca „JAKOVA“ promoviše monografiju „Carina tokom godina“, autora Ilbera Racija, dugogodišnjeg rukovodioca ove institucije u posleratnim godinama. (gradska biblioteka u Đakovici, 12:00 časova)

Opština Priština će uraditi sledeće testiranje Javnog alarma sa ujednačenim zvukovima dva puta po 30 sekundi. (Prišitna, 12:05 časova)

Društvo LEVIZJA za 40. godišnjicu političkog saveza patriotskih organizacija – stvaranje LPK – organizuje otkrivanje – inauguraciju spomen ploče u kući porodice Avdiu, koja je bila sklonište i baza boravka, sastanka, odluka i inicijativa za aktiviste, lidere i borce LPK-OVK. (Priština, ulica „Bajram Bahtiri“, br. 714, kod Hajratskog Bunara, 13:00 časova)

Pomoćnica administratora Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) za Evropu i Evroaziju, ambasadorka Erin E. McKee, posetiće prostorije Roial Beverages-a, Velekinca, opština Gnjilane. (13:30 časova)

Ministarka pravde Aljbuljena Hadžiu posetiće opštinu Podujevo, gde će u pratnji predsednika opštine Špejtima Bulićija održati miting sa devojkama i ženama. (Gradsko pozorište Avdush Hasani, ulica 19 Jun, 14:00 časova)

Ministarka pravde, Albulena Hadžiju, posetiće opštinu Podujevo, gde će u pratnji gradonačelnika Shpejtima Bullikija posetiti Centar Handikosa u Podujevu. (15:30 časova)

error: Content is protected !!