Događaji 27. januara

Događaji 27. januara

Održavanje 276. sastanka Sudskog Saveta Kosova. (Sala za sastanke Sudskog Saveta Kosova, 09:00h)

Specijalisti protestuju ispred Ministarstva zdravlja. (10:00h)

Održavanje vanredne sednice Skupštine Kosova o stanju pandemije COVID-19. (Skupština Kosova, 11:00h)

Kosovski Savet Bektašija, Tekija u Đakovici, obeležava godišnjicu smrti bivšeg predsednika bektašijske zajednice Kosova babe Mumin Ljame i 47. godišnjicu smrti babe Muse Himadune (1900-1975), kao i njegovog ponovno sahranjivanje u grobu otaca Bektašija u Đakovici. (Bektaška tekija u Đakovici, ulica „Baba Kazim Bakali“, 11:00h)

Gradonačelnik Prištine Perparim Rama sa porodicom Hertica, posećuje Muzej „Kuće-škole“, kuće koje su pretvorene u škole u periodu narodnog otpora srpskom režimu. (12:00h)

Institut za razvojnu politiku (INDEP) održava konferenciju o energetskoj situaciji u zemlji. (INDEP, 14:00h)

Skupština Kosova održava plenarnu sednicu. (Skupština Kosova, 15:00h)

error: Content is protected !!