Deklaracija 2. jula obeležava se muzičkim aktivnostima u prestonici

Deklaracija 2. jula obeležava se muzičkim aktivnostima u prestonici

Opština Priština će danas organizovati najnoviju kulturnu aktivnost za svoje građane, koju je nazvala Festival Ustavne deklaracije i koja se poklapa sa istorijskim događajem Deklaracije o Ustavu 2. jula.

Organizuje se u okviru manifestacije “Prishtina e perjtime”, ( Priština doživljaja) koja ima za cilj da obeleži značajne datume kroz muziku i njihovo promovisanje kod mlađih generacija koje možda manje znaju o njima.

error: Content is protected !!