Danas se zatvara konkurs za direktora Kancelarije stranaka u CIK-u

Danas se zatvara konkurs za direktora Kancelarije stranaka u CIK-u

Danas, 7. novembra, u 16:00 časova, zatvara se konkurs koji je raspisala Centralna izborna komisija za direktora Kancelarije za registraciju, sertifikaciju i finansijsku kontrolu političkih subjekata.

Ovaj konkurs raspisao je CIK nakon stupanja na snagu zakona br. 08/L-122 za izmenu i dopunu zakona br. 03/L-174 za finansiranje političkih subjekata, izmenjen i dopunjen zakonom br. 04/L-058 i zakon br. 04/L-122 kao i zakon br. 03/L-073 opšta selekcija u Republici Kosovo izmenjena i dopunjena zakonom br.03/L-256…

error: Content is protected !!