Civilno društvo zahtijeva ponavljanje postupka izbora za Narodnog Advokata

Civilno društvo zahtijeva ponavljanje postupka izbora za Narodnog Advokata

Mreža Žena Kosova, Grupa za Pravne i Političke Studije, Kosovski Institut za Pravo i Kipred  Institut, putem saopštenja za štampu, zatražili su nastavak postupka izbora ombudsmana u skladu sa Memorandumom potpisanim između Skupštine i Britanske Ambasade.

“Mi, sledeće organizacije, ponavljamo svoje protivljenje procesu odabira za narodnog advokata koji organizuje Komisija za Ocenjivanje koju je osnovala Parlamentarna Komisija za Ljudska prava. “Budući da su neki od nas direktno nadgledali takav proces, primetili smo ozbiljne probleme u pogledu transparentnosti, poštovanja principa zasluga i zakonitosti primene kriterijuma za izbor”, navodi se u ovom saopštenju za javnost.

Ove organizacije su takođe nabrojale probleme povezane sa ovim procesom.

a) Proces odabira za narodnog advokata definisan je zakonom i podleže principima transparentnosti i zasluga kandidata koji se kandiduju. Komisija za evaluaciju napravila je ozbiljne propuste u metodologiji primenjenoj za procenu zasluga kandidata. Bavljenje formalnim intervjuom, sa vrlo općenitim pitanjima koja ne uzimaju u obzir profesionalnu pozadinu kandidata, i partijskim insistiranjem za ocenu, bila je tema razgovora sa kandidatima koje je organizovala Komisija za Ocenjivanje. Potonji se nije ni trudio da objasni organizacijama civilnog društva na osnovu kojih kriterijuma je primenio postupak odabira i kako je moguće da se napravi formalni intervju sa pitanjima koja su u potpunosti na volji političke presude članova Komisije. biti odrednica konačne liste izabranih.

b) Komisija za procenu pokazala je ozbiljan nedostatak transparentnosti. Izuzeo je posmatrače iz civilnog društva sa dela sastanka na kome je trebalo da se ocenjuju kandidati, a samim tim je transparentnost procene prema kriterijumima za svakog kandidata potpuno uskraćena. Takav izuzetak je bez presedana u parlamentarnoj praksi. Pored toga, Komisija za ocenjivanje i dalje čuva tajnu liste kandidata i tačaka sa obrazloženjem za svakog kandidata. Komisija je odbila da objasni grupi praćenje zašto se kandidati ocenjuju na takav način i šta je učinila da mnogi odlični kandidati ne uđu u listu tri najboljeg.

c) Komisija za ocenjivanje prekršila je Memorandum o Saradnji između Skupštine Kosova i Britanske Ambasade, koji predviđa da se procena kandidatura za ombudsmana vrši na osnovu bodovanja britanskih stručnjaka koje je angažovala Ambasada. Takva povreda Memoranduma je dovoljna pravna činjenica zbog koje je opravdano ponoviti postupak.

“Stoga, mi, organizacije, tražimo od Parlamentarne Komisije za Ljudska prava da ponovi postupak ocenjivanja kandidata za Narodnog Advokata i da sprovede takav postupak u skladu sa memorandumom potpisanim sa Britanskom Ambasadom. Takođe tražimo potpunu transparentnost, odgovornost za izvršenu evaluaciju i potpunu primenu principa zasluga u postupku izbora “, zaključuje se u saopštenju.

error: Content is protected !!