Civilno društvo zahteva da Ministarstvo pravde ubedi Venecijansku komisiju da se samo uz proveru može obnoviti pravosudni sistem

Civilno društvo zahteva da Ministarstvo pravde ubedi Venecijansku komisiju da se samo uz proveru može obnoviti pravosudni sistem

Dok Ministarstvo pravde čeka mišljenje o proveri Venecijanske komisije, civilno društvo traži od ovog ministarstva da ubedi ovu komisiju da se samo kroz proveru može obnoviti pravosudni sistem na Kosovu i da je sada zadnje vreme za ovaj proces..

Tokom naredne nedelje na Kosovu se očekuje boravak tri dana zaredom izvestilaca Venecijanske komisije, gde će održati sastanke sa predstavnicima Ministarstva pravde i drugim akterima, gde će tema razgovora biti proces provere.

Genc Nimoni, savetnik u Ministarstvu pravde, kaže da će 18., 19. i 20. maja Venecijanska komisija posetiti Kosovo kako bi razgovarala o procesu provere, a 17. juna biće izdato mišljenje ove komisije o procesu provere u našoj zemlji.

On kaže da je Ministarstvu pravde i Vladi Kosova jasno kako da nastave svoj put ka ovom procesu.

Nimoni: Sledeće nedelje na Kosovu će boraviti izvestioci Venecijanske komisije

„Ovo je bio prioritet Ministarstva pravde i proces provere nastavlja da bude prioritet. Sledeće nedelje, 18-19 i 20, Venecijanska komisija će posetiti Kosovo, izvestioci će posetiti Kosovo imaće sastanak sa različitim akterima za proces provere i mi sada čekamo ovu posetu, kao i mišljenje Venecijanske komisije, koja će biti izdata 17. juna i u zavisnosti od preporuka, postupićemo dalje. Mi se, naravno, slažemo sa mišljenjem, ali vi sigurno znate da je MP i Vladi Republike Kosovo jasno kako će postupiti u pogledu toga kako to predviđa konceptni dokument koji je izglasan u Vladi. Koncept dokument preporučuje opciju 5 i tako ostajemo dok ne dobijemo mišljenje Venecijanske komisije“, rekao je on.

Nimoni je rekao da se Venecijanska komisija zalaže za reformu pravosudnog sistema, ali su rezervisani u pogledu načina provere.

Nimoni: Venecijanska komisija je za reformu, ali su dovoljno rezervisani u pogledu dali treba provera ili ne

„Realno, iz onoga što kažu sami članovi Komisije, rečeno nam je da postoje neki problemi, oni nalaze faktičke probleme, nalaze da postoji korupcija u pravosuđu, onda nalaze da postoje drugi nedostaci, nedostaci efikasnosti mehanizama u okviru SSK-a i TSK-a i zalažu se za reformu, ali su uzdržani u pogledu toga da li je potrebna široka provera ili kakva vrsta provere. Međutim, oni konstatuju reformu i mi još ne možemo da komentarišemo dok još nemamo od Venecijanske komisije“, rekao je Nimoni.

Civilno društvo na Kosovu je uvereno da je duboka reforma pravosudnog sistema kroz proces provere jedini način da se postigne moralni i profesionalni integritet za kosovske tužioce i sudije. Prema njihovim rečima, proces provere može biti uspešan samo ako se obavi ustavnim promenama.

Reze Hodža-Žuja iz Grupe za pravno-političke studije (GLPS) ističe potrebu za proverom, jer kaže da trenutni mehanizmi nisu dali tražene rezultate.

Prema njenim rečima, svako kašnjenje u primeni ovog procesa plaćaju građani Kosova.

Hodža-Žuja: Ovo je zadnje vreme za takvu reformu

„Smatramo da je potreba za proverom ključna i samo provera kao reforma može biti korenita reforma, jer sve dosadašnje reforme nisu uspele da stvore rezultate koje traži pravosudni sistem. Ovo kažemo o neuspehu, kažemo upravo o neuspehu disciplinskih mehanizama i učinka sudija i tužilaca koji ne uspevaju da unaprede sistem kroz ostvarivanje svog mandata…. Smatramo da je svako kašnjenje pitanje koju će platiti narod Kosova ako pogledamo međunarodni aspekt Kosovo još uvek nema viznu liberalizaciju, pošto se kaže da se ne borimo protiv kriminala i korupcije i ako su zemlje EU te koje imaju te izjave, onda kako se može reći da još nismo u vremenu kada nam je potrebna tako korenita provera i ove izjave su prvo kontradiktorne. Drugo, smatramo da je zadnje vreme da se razvija takva reforma“, rekla je ona.

Dok Ill Zekaj iz Kosovskog instituta za pravosuđe (IKD), iako procenjuje da se samo proverom može obnoviti pravosudni sistem na Kosovu, traži od Ministarstva pravde da uveri Venecijansku komisiju o potrebi za ovu reformu.

Zekaj kaže da pored međunarodnog spektra, Vlada Kosova, zajedno sa MP, treba da pronađe zajednički jezik sa opozicionim partijama kako bi unapredila proces provere.

Zekaj: Ministarstvo pravde da ubedi Venecijansku Komisiju da samo proverom može da se obnovi pravosudni sistem

„To je jedini proces koji može da ojača pravosudni sistem Kosova, pravosudni i tužilački sistem i može da povećaju integritet ovog sistema i kredibiliteta kod građana ovim sistemom. S obzirom na sve nalaze koje i lokalni i međunarodni izveštaji imaju vezano sa pravosudnim sistemom na Kosovu ….. Sada je na Ministarstvu pravde da ubedi i Venecijansku komisiju i međunarodne partnere kao što je kancelarija EU- ali i američke i britanske ambasade i druge partnere koji da su podbacili svi unutrašnji mehanizmi i samoregulatorni mehanizmi da ožive ovaj sistem i jedina alternativu koju imamo je proces provere ….. Ostaje na Ministarstvu pravde da ubedi Venecijansku komisija da je jedina alternativa i da je treba pogurati napred. Takođe je na MP i vladi u celini da nađu zajednički jezik sa drugim političkim faktorima, opozicionim strankama da zajedno budu u procesa provere kako bi se ovaj proces nastavio sa ustavnim promenama… Proces provere može da se odloži samo ustavnim promenama“, rekao je Zekaj.

U oktobru prošle godine, Vlada Kosova je glasala o koncept dokumentu za proveru u pravosudnom sistemu. Predviđeno je da pripreme za ovaj proces, koji je predviđen ustavnim promenama, traju 5 godina.

Podsetimo, u izveštaju o napretku za 2021.godinu, proces provere na Kosovu je bio protiv. Prema ovom izveštaju, prvo treba da se iscrpe svi postojeći mehanizmi za obezbeđivanje integriteta i borbu protiv korupcije nosilaca pravosudnih dužnosti.

error: Content is protected !!