Civilno društvo traži politički konsenzus oko provere : Delimičan, ali neka počne

Civilno društvo traži politički konsenzus oko provere  : Delimičan, ali neka počne

Venecijanska komisija je preporučila delimičnu proveru pravosudnog sistema, ne podržavajući punu proveru, kao što je obećala Vlada Kosova. Civilno društvo kaže da je bolje započeti ovaj proces u ovom obliku nego da ga uopšte nema. Međutim, i dalje su neophodne ustavne promene, za koje stručnjaci traže politički konsenzus.

Jeton Hasani iz Kosovskog instituta za pravosuđe kaže da je Venecijanska komisija podržala delimičnu, a ne opštu proveru u pravosudnom sistemu, jer su ocenili da nivo korupcije u ovom sektoru nije visok.

On kaže da prema Venecijanskoj komisiji, pre nego što dođe do velikih provera, treba istražiti druge mekše mere za reformu pravosudnog sistema.

„Nakon mišljenja Venecijanske komisije, to znači da je ovo mišljenje zapravo podržalo da se provera dogodi samo delimično na određene aktere, a ne na sve aktere u pravosudnom sistemu, a to toga je došlo imajući u vidu da je prema proceni Komisiji nivo korupcije u pravosudnom sistemu na Kosovu nije dovoljno velik da opravda potpunu proveru koja bi se smatrala ozbiljnom i nesrazmernom merom prema Komisiji iu tom smislu, prema Venecijanskoj komisiji, da bi se postigao predviđeni rezultat, odnosno potpuna provera u pravosudnom sistemu prvo treba dati mogućnost blažim merama za reformu pravosudnog sistema, a ako se vidi da te mere neće biti dovoljne da se obezbedi integritet pravosudnog sistema, onda se može ići sa punom proverom. Ove mekše reformske mere koje treba sagledati i testirati da bi se videlo da li postižu pravi efekat uglavnom se odnose na jačanje sistema kontrole imovine koji su deklarisali subjekti pravosudnog sistema, zatim je pitanje jačanja jedinica za verifikaciju unutar saveta koji postoje“, rekao je istraživač IKD.

Prema Hasanijevim rečima, komentari Venecijanske komisije su donekle razumni i nisu daleko od početnih ciljeva koje je Vlada Kosova imala za proces provere.

On smatra da proveru treba da podrže sve političke stranke u zemlji, jer je to proces koji su svi proklamovali.

„U određenoj meri su to razumni komentari na smislen i logičan i argumentovan način, ali mora se reći da ove preporuke nisu daleko od početnih ciljeva vlade, s obzirom da se i na koncept dokumentu za razvoj provere na Kosovu prvobitno predviđa da bi se provera počne od Saveta da bi sev nastavili sa redovnim sudijama i tužiocima. Vremenski će biti određenih kašnjenja, ali na kraju, ako se preporuke date u mišljenju Venecijanske komisije sprovedu u delo, potpuna provera bi mogla da se sprovede kako je zamišljeno… Pitanje provere pominjali su skoro sve političke stranke i izražena je podrška ovom procesu, i sve dok vlada sprovodi preporuke koje daje Venecijanska komisija, bilo bi problematično ići protiv provere, ali to je i dalje političko pitanje“, rekao je Hasani.

I Medžide Demoli iz Levizije Fol kaže da preporuke Venecijanske komisije za proces provere podržavaju proveru koja se tiče samo šefova Kosovskog sudskog saveta, Tužilačkog saveta, predsednika sudova i glavnih tužilaca.

Ističući da ovakav vid provere nije ono što je proklamovala vladajuća partija, Demoli ističe da je bolje početi u ovom obliku nego da nema provere uopšte.

„To nije provera koju su nam obećali iz vladajuće stranke, ali je bar da je nazovem ‘poluprovera’ jer ceo pravosudni sistem neće biti uključen bilo od strane sudova, ali ni tužilaštava, ali imaćemo samo šefove, predsednike sudova, glavne tužioce, TSK i SSK. Kažem bolje malo nego ništa da uopšte ne započne kao proces. VProvera je bila jedno od takozvanih osnovnih obećanja stranke koja već vodi zemlju. Ono što ostaje da se vidi, a za nas je stalni zahtev, jeste da ovaj proces ima konsenzus sa opozicionim partijama i da ne bude proces jedne političke partije, sada je lopta na strani pokreta Samoopredeljenje ako uspe da pozove lidere opozicionih partija na sastanak i postigne dogovor da ovaj proces krene što pre… Bolje da počne delimično, nije obećana verzija nema smisla raspravljati jer smo imali opštu proveru“, rekla je ona.

Ali što se tiče komentara Venecijanske komisije o procesu provere u pravosudnom sistemu, još nema neki poseban komentar predsednik Vrhovnog suda Enver Peci.

Prema njegovim rečima, svaki zakon, bio dobar ili loš, kao sudstvo mora da se poštuje, ali ističe da će analizirati svaku preporuku koju je dala Venecijanska komisija.

„Nismo zvanično dobili nikakvo mišljenje, to je u stvari ono što je izašlo u kontekstu medija, normalno je da mi kao pravosuđe sprovodimo loše i dobre zakone, ali da vidimo mišljenje šta je ono što je traženo i kako je predviđena ova forma. Ja, kao predsednik Vrhovnog suda, rekao sam da je Venecijanska komisija donela ocenu, ali treba je posmatrati u opštem smislu mišljenja, ali ne i u kontekstu u ovom delu… Uopšteno smislu, rekli smo da bi trebalo više da ojačamo unutrašnje mehanizme, ali ako je Venecijanska komisija u bilo kom delu videla zabrinutost, mi normalno da nismo protiv opšteg stava koji je neophodan… To je veoma komplikovan proces čak iu proces ustavnih promena, zatim izrada adekvatnog zakonodavstva za koje je potrebno vreme, ali moramo da pogledamo detaljno u svakoj tački“, naglasio je Peci.

Venecijanska komisija je 17. juna izglasala preporuke za nacrt zakona o postupku provere, ali i o preporukama Državnog biroa, dok su one objavljene 21. juna. Podsećamo, Evropska unija nije podržala proces provere, zahtevala je da se ojačaju postojeći mehanizmi.

error: Content is protected !!