CIK certificira načelnike 18 opština

CIK certificira načelnike 18 opština

Centralna Izborna Komisija (CIK) potvrdila je konačne rezultate drugog kruga izbora za gradonačelnike 18 opština, od 21 koliko je bilo u drugom krugu.

CIK je overio izborne rezultate za 18 opština, kao što su Đakovica, Glogovac, Gnjilane, Istok, Kačanik, Klina, Kosovo Polje, Kamenica, Obilić, Orahovac, Podujevo, Priština, Štimlje, Vitina, Vučitrn, Mališevo, Junik i Mamuša.

U međuvremenu, za opštine Dragaš, Prizren i Klokot nešto tako nije urađeno jer je trenutno u Izbornoj panel za žalbe i predstavke (IPŽP) u procesu razmatranja i odlučivanja dve žalbe koje se odnose na opštine Prizren i Klokot, dok je još jedna , koji se odnosi na opštinu Dragaš je u postupku pred Vrhovnim sudom…

error: Content is protected !!