Cene su porasle u avgustu

Cene su porasle u avgustu

Kosovska agencija za statistiku objavila je usklađeni indeks potrošačkih cena, za mesec avgust 2021. godine, gde se navodi da je mesečna inflacija merena harmonizovanim indeksom potrošačkih cena bila veća u proseku od 1,2% u avgustu 2021. godine, u poređenju sa Jula 2021.

Prema KAS, ovo se uglavnom objašnjava povećanjem potrošačkih cena u podgrupama COICOP-a: hleba i žitarica 0,4%; meso 1,1%; mleko, sir i jaja 3,7%; povrće 9,4%; alkoholna pića 1,0%; čvrsta goriva, ogrevno drvo, pelet itd., 2,7%; nameštaj, tepisi i ostale podne obloge 1,7%; kupovina vozila 0,3%; goriva i maziva za opremu za lični transport 2,6%; ostale usluge vezane za opremu za lični prevoz 9,9%; transportne usluge 9,0% – povećanje cena avio karata, uz zajednički uticaj ovih podgrupa od 1,2 odsto na HIPC…

error: Content is protected !!