Cene hleba i žitarica rastu

Cene hleba i žitarica rastu

Kosovska agencija za statistiku (KAS) objavila je harmonizovani indeks potrošačkih cena u kojem se navodi da je mesečna inflacija izmerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cena u junu ostala nepromenjena (0,0%) u odnosu na maj.

Prema KAS-u, uprkos nepromenjenom harmonizovanog indeksa potrošačkih cena, u junu 2021. godine, u poređenju sa majem 2021. godine, postoje neke promene cena artikala i usluga u grupama i podgrupama COICOP-a…

error: Content is protected !!