Broj registrovanih preduzeća opada

Broj registrovanih preduzeća opada

Kosovska agencija za statistiku (KAS) objavila je statistički repertoar privrednih preduzeća na Kosovu, za prvi kvartal ove godine, u kojem se navodi da je za to vreme registrovano ukupno 2.831 preduzeće iu poređenju sa istim kvartalom prethodne godine. je pad za -3,7% registrovanih preduzeća.

KAS je izvršio poređenja prvog kvartala sa poslednjim kvartalom 2021. godine, gde se navodi da postoji povećanje od 17,2% registrovanih preduzeća…

error: Content is protected !!