Blizu 6 hiljada aktivnih slučajeva COVID-a

Blizu 6 hiljada aktivnih slučajeva COVID-a

Trenutno u celoj zemlji ukupan broj aktivnih slučajeva COVID-a je 5 hiljada 992. Najveći broj ima opština Priština sa 991 aktivnim slučajem, a sledi Prizren sa 465 slučajeva.

U opštinama Peć i Đakovica su po 410 aktivnih slučajeva, u Gnjilanu 392, u Lipljanu 259, kao opštine sa najviše slučajeva.

error: Content is protected !!