Bivša predsedavajuča odbora KEK-a: Utvrdili smo loše upravljanje, nepravilnosti, nepotizam i diskriminaciju

Bivša predsedavajuča odbora KEK-a: Utvrdili smo loše upravljanje, nepravilnosti, nepotizam i diskriminaciju

Skupštinska istražna komisija u vezi sa procesom donošenja odluka u sektoru energetike za period 2006-2022 godinu, na zakonodavnom, izvršnom, regulatornom i nivou javnih preduzeća, okončala je u ponedeljak proces intervjuisanja.

Pred poslanicima su svedočili aktuelni predsednik KEK-a, predsednik odbora, bivši predsednici odbora i takođe bivši vršilac dužnosti predsednika KEK-a, dok je drugi bivši predsednik Nijazi Taći bio odsutan.

error: Content is protected !!