Ben Meir: Kosovo da reši svoje nedostatke

Ben Meir: Kosovo da reši svoje nedostatke

Američki profesor i stručnjak za pitanja zapadnog Balkana, Alon Ben Meir, u jednom od svojih tekstova kaže da je Kosovo zemlja sa ogromnim potencijalom ako mobiliše svoje ljudske i materijalne resurse. Međutim, naglašava da prvo naša država mora da se pozabavi svojim nedostacima kako bi joj omogućila da stane na svoje noge i krene putem razvoja i prosperiteta.

Ben Meir navodi korupciju kao jednu od ovih glavnih mana. Piše da državu ništa ne slabi više od raširene korupcije i organizovanog kriminala.

„Bilo da je imenovanje nekvalifikovanih prijatelja na vladina mesta, upotreba prečica u poslovanju, nepromišljeno trošenje državnih sredstava, ugrožavanje nacionalnih interesa zbog ličnih finansijskih koristi, zaključivanje neopozivih ugovora sa stranim licima i trošenje novac za projekte u korist politike, koji svi značajno ograničavaju napredak Kosova i podrivaju njegov položaj u očima međunarodne zajednice. „Iskorenjivanje korupcije je imperativ, posebno ako zemlja želi da privuče strane investicije i finansijsku podršku, koje su ključne za njenu oslabljenu ekonomiju.

Američki profesor pominje i druga pitanja poput jačanja demokratije, mobilizacije ljudskih resursa, ulaganja u održivi razvoj, reformu i proširivanje obrazovanja, sprečavanje nepotrebnog uticaja stranih sila i restrukturiranje energetskog sektora, za koje kaže da se Kosovo mora posvetiti.

„Hiljade kosovskih Albanaca žrtvovali su svoje živote da bi videli kako se Kosovo uzdiže iz pepela rata. Oni su zemlju nasledili ovoj generaciji, koja mora da poštuje njihove žrtve i nikada ne dozvoli da strana sila ometa njihov pohod ka istinskoj demokratiji. „Moraju da stoje visoko i snažno, jer će samo sa te pozicije Kosovo moći krenuti sa poverenjem ka istinskoj nezavisnosti“, piše Ben Meir.

error: Content is protected !!