Bajrami: Imamo 40 miliona evra plus spoljno finansiranje za troškove vakcine

Bajrami: Imamo 40 miliona evra plus spoljno finansiranje za troškove vakcine

Ministarka Finansija Hikmete Bajrami najavila je kako je Vlada uzela u obzir neke amandmane poslanika različitih parlamentarnih partija za budžet za 2021. godinu.

Ona je najavila je da je predviđeno dodatnih 40 miliona evra za vakcine anti Covid-19

Takođe je rekla da su se obradili amandmanima na budžete četiri opštine koje nisu imale budžet u skupštinama opština.

Bajrami: Za vakcinu 40 ​​miliona plus spoljno finansiranje

„Kriza sa pandemijom Covid-19 očigledno će se nastaviti u prva tri meseca 2021. Bili smo zajedno u Komisiju za Budžet i Finansije, tamo su iz svih parlamentarnih grupa odobreni neki amandmani koji su od vitalnog značaja . Na primer, odrazili smo troškove vakcine koja nije bila uključena u budžet, jer u vreme kada smo pripremali budžet, vakcine nisu bile odobrene. To znači da ima 40 ​​miliona plus spoljno finansiranje troškova vakcine kako bi se kupile doze za sve građane zemlje. Takođe smo se obradili amandmane na budžete četiri opštine koje nisu imale budžet u skupštinama opština. I neke druge amandmane koji su usvojojeni od poslanika članovi komisije i tako da smo bili prinuđeni da pronađemo izvore“, rekla je ona.

Tražila je od poslanika da ne nastave sa ostalim amandmanima jer oni neće moći da se primene zbog budžetskih ograničenja koja imaju

Hekuran Murati, predsednik Komisije za Budžet i Finansije, rekao je da su se složili kao Komisija da preporuče Skupštini da podrži samo amandmane koji su usvojeni u Komisiji, jer nema dovoljno vremena.

Murati: Glasati o amandmanima koje je preporučila Komisija

„Postoji oko 138 amandmana koji su bez podrške komisije. Mi smo se kao Komisija, s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, jednoglasno složili da članovi komisije razmotre samo neke izmene dopune koje smo izračunali i koje bi mogle biti od suštinskog značaja za donošenje budžeta. Dok je ostali deo na preispitivanju i utvrđivanju u skladu sa prioritetom koji se mogu uraditi pregledom. Dakle, da bi se izbegla situacija gde preispitivanje 150 amandmana jedan po jedan traje više od 3 dana, ali i na sednici i da bi se izbegla situacija kada presuda Ustavnog Suda može da se objavi i da zemlja ide na izbore bez odobrenog budžeta, složili smo se kao komisija da preporučimo Skupštini da nastavi bez ikakvih drugih intervencija samo sa amandmanima koji su dobili podršku Komisije“, rekao je on.

error: Content is protected !!