APKK: Političko sukobljanje ugrožava kompanije i radna mesta na Kosovu

APKK: Političko sukobljanje ugrožava kompanije i radna mesta na Kosovu

Američka Privredna Komora na Kosovu poziva sve institucije Kosova, izvršnu i zakonodavnu vlast, ali i političke stranke, da izbegavaju unutrašnje političko sukobljanje i sprovedu dinamičnu agendu akcija koja bi omogućila brzu državnu intervenciju na preduzeća i zaposlenih koji su ugroženi.

Ybog mera za sprečavanje širenja pandemije COVID19, ekonomske aktivnosti su ozbiljno ograničene, a ove su velike posledice za ekonomiju sa nestabilnom strukturom, kao što je Kosovo.

Američka Privredna Komora čvrsto veruje da je u trenutnoj situaciji kroz koju posebno prolazi privatni sektor i uopšte ekonomija zemlje, više nego neophodno je da teme političke prirode i neslaganja oko njih ne dominiraju nad temama vezanim za podršku privatnog sektora, i oporavka ekonomije nakon pandemije COVID19.

APKK kaže da bi tokom druge polovine 2020, vlada Kosova trebalo da se ozbiljno bavi sa ispunjavanjem zakonodavnog dnevnog reda, dok se očekuje da poslanici Skupštine Republike Kosova usredsrede parlamentarnu raspravu na ekonomiju, umesto političkih neslaganja i rasprava o nepotrebnim temama koje ometaju reforme,  napredak, i brzi ekonomski rast.

Na kraju, Američka Privredna Komora naglašava potrebu za povećanjem dinamike Nacionalnog Saveta za ekonomski razvoj, gde bi privatnom sektoru trebalo dati prostor da igra vodeću ulogu u razvoju programa oporavka, reformi životne sredine, i jačanje privatnog sektora. /KosovaPress/

 

error: Content is protected !!