Američka komora protiv povlačenja penzione štednje

Američka komora protiv povlačenja penzione štednje

U trenutku kada je inicijativa za izmene Zakona o penzijskim fondovima Kosova stavljena na dnevni red Skupštine Republike Kosovo, Američka privredna komora na Kosovu ponovo izražava zabrinutost zbog mogućeg usvajanja predloženih izmena koje bi omogućile povlačenje dela štednje obveznika penzija.

APKK u saopštenju za javnost kaže da shvatajući zabrinutost inicijatora i predlagača predloženih promena u pogledu povećanja troškova života, Američka komora podseća da smanjenje penzione štednje na račun suočavanja sa aktuelnim izazovima podriva izglede za dostojanstven život u penziji…

error: Content is protected !!