Aljiu: Zahtevi stanovnika u oblasti „Bjeshket e Nemuna“( prokletijma) su ispoštovani

Aljiu: Zahtevi stanovnika u oblasti „Bjeshket e Nemuna“( prokletijma) su ispoštovani

Ministar za životnu sredinu, prostorno planiranje i infrastrukturu Ljiburn Aljiu je, izveštavajući Komisiju za životnu sredinu, hranu, poljoprivredu, planiranje i razvoj, naveo da su ispoštovani zahtevi stanovnika na području Nacionalnog parka.

Aljiu je prilikom razmatranja Prostornog plana Nacionalnog parka “Bjeshket e Nemuna” (Prokletije) rekao da će seča šuma biti dozvoljena u drugoj zoni ovog parka, ali mora da bude planirana.

error: Content is protected !!