Alarmantno, mladi ljudi nameravaju da napuste zemlju – ne vide budućnost na Kosovu

Alarmantno, mladi ljudi nameravaju da napuste zemlju – ne vide budućnost na Kosovu

Alarmantno, iz godine u godinu raste broj mladih na Kosovu koji nameravaju da napuste zemlju jer ne vide budućnost i u državi Kosova.

Ova situacija je iz godine u godinu sve gora, rekla je savetnica za stručno obrazovanje i obuku (AAP) Majlinda Rizvanoli-Bajraktari tokom prvog panela u okviru regionalne konferencije, sa temom: „Značaj obrazovanja i stručnog usavršavanja i povezanost sa tržište rada“.

Bajraktari je naglasila da Vlada daje prioritet tretmanu obrazovanja i stručnog usavršavanja kako bi mladima dala nadu.

„Znamo da imamo veliki potencijal, omladina Kosova čini veliki procenat, tako da s jedne strane to smatramo potencijalom, ali kao vlada moramo da donosimo rešenja za ove mlade ljude, kako bi sebe našli na tržištu rada. Trenutna situacija na Kosovu je iz godine u godinu sve gora, mladi sanjaju da napuste našu zemlju ne vide sebe u državi Kosova, niti vide budućnost. Kao ministarstvo obrazovanja i kao vlada, smatramo da obrazovanje i stručno usavršavanje mogu biti ta formula, posebno početak pilotiranja dualnog obrazovanja, koji će mladim ljudima na Kosovu dati obećanje i nadu da nađu sebe u tržište rada. Razlog zašto imamo ovakvu situaciju na Kosovu znači da je bilo oklevanja sa obe strane saradnje, sa tržišta rada i sa vladinih institucija”, rekla je ona.

Ona je naglasila da obrazovanje i stručno usavršavanje ne mogu biti uspešni ako nema stvarne saradnje privatnog sektora i državnih institucija.

Dok je, Ljuljzim Aljiu, zamenik ministra obrazovanja i nauke u Severnoj Makedoniji, rekao da imaju akreditovane programe za mnoge profile za pripremu novog stručnog kadra koji će služiti kompanijama za kvalifikovane radnike.

Aljiju je rekao da je u poređenju sa Kosovom, Severna Makedonija korak ispred u dualnom obrazovanju.

Aliu: U poređenju sa Kosovom, Severna Makedonija je korak ispred

„U poređenju sa Kosovom, mi u Severnoj Makedoniji smo korak ispred, ne da smo uspostavili dualno obrazovanje u celoj zemlji, ali smo skoro na dobrom putu i napravili smo značajan korak jer ako uporedimo statistiku u poslednjih dve godine, prošle školske godine imali smo 90 paralela sa dualnim obrazovanjem sa 1400 učenika, a za to je, naravno, neophodna saradnja sa raznim preduzećima iz privatnog sektora, a zasluga za to su ekonomske komore. Dok, ove školske godine ovaj broj je značajno povećan“, rekao je on.

Mladen Perazić, direktor Sektora za obrazovanje u Privrednoj komori Crne Gore, rekao je da u odnosu na prošlost u Crnoj Gori ima stručnih kadrova koji omogućavaju kompanijama da imaju savremene konkurentne proizvode.

Perazić: Kompanije sada vide potrebu za kvalifikovanim kadrovima

„Sada se povećao broj kompanija koje su postale svesne da će biti deo globalizacije i koje vide potrebu da imaju takve kadrove, iz razloga što su njihovi proizvodi konkurentni. Stoga, iz tog razloga vide potrebu za zapošljavanjem kvalifikovanih stručnjaka, a nešto su i postigli u odnosu na prošlost“, naglasio je on.

error: Content is protected !!