Akcija kod Vlade, članovi PSD sukobljavaju se sa policijom

Akcija kod Vlade, članovi PSD sukobljavaju se sa policijom

“Sve i Pravo = Svu vlast Sovjetima“ je natpis koji su članovi Socijaldemokratske Partije (PSD) postavili u prostorije Vlade Kosova.

Nakon postavljanja slogana u zgradu Skupštine Kosova, intervenisala je Kosovska Policija, gde je potom došlo do sukoba između učesnika i policije.

Predsedavajućeg PSD-a i ostale članove priveli su pripadnici Kosovske Policije, sukobljavajući se sa njima.

error: Content is protected !!