8 smrtnih i 136 novih slučajeva COVID-19

8 smrtnih i 136 novih slučajeva COVID-19

Tokom poslednja 24 sata, u Laboratoriji za Molekularnu Mikrobiologiju NIJZK-a RT-PCR metodom i u privatnim laboratorijama,  testirao je ukupno 471 uzorak uzetih od BUKSK i praćene kontakte slučajeva na terenu, od kojih  136 rezultuju pozitivni slučajevi. Tokom 24 sata prijavljeno je 8 smrtnih slučajeva  pozitivnim sa SARS-om CoV-2.

Ukupan broj pozitivnih slučajeva je 12.683 slučaja od 48.232 osobe za koje se sumnjalo da su virusom SARS-CoV-2 i 488 smrtnih slučajeva.

U poslednja 24 sata izlečeno je 131 pacijenta, do danas ukupan broj izlečenih je 8.788 slučajeva, dok je broj aktivnih slučajeva 3.407.

Pozitivni slučajevi su iz: opštine Priština 51 slučaj, opštine Podujeva 10 slučajeva, opštine Kosovo Polje 9 slučajeva, opštine Uroševac 7 slučajeva, opštine Gjilane 7 slučajeva, opštine Mitrovica 7 slučajeva, opštine Vučitrn 6 slučajeva, opštine Peć 5 slučajeva, opštine Skenderaj 5 slučajeva , Opština Glogovac 4 slučaja, opštine Mališeva 4 slučaja, opština Đakovica 3 slučaja, opština Klina 3 slučaja, opština Kamenica 2 slučaja, opština Kačanik 2 slučaja, opština Lipljan 2 slučaja, opština Prizren 2 slučaja, opština Obilić 2 slučaja i po jedan slučaj opštine Istok, Junik, Štimlje, Suva Reka i Vitina.

error: Content is protected !!