8 preminula i 147 novih slučajeva sa koronavirusom

8 preminula i 147 novih slučajeva sa koronavirusom

Tokom poslednja 24 sata, u Laboratoriji za Molekularne Mikrobiologiju NIJZK-a RT-PCR metodom i u privatnim laboratorijama,  testirao je ukupno 534 uzoraka uzetih od BUKSK i praćanja kontaktnih slučajeva na terenu, od kojih 147 su pozitivni slučajevi. Tokom 24  sata prijavljena su 8 smrtna slučaja  sa SARS-om CoV-2 pozitiv.

Ukupan broj pozitivnih slučajeva je 13.601 slučaja od 51.669 osobe za koje se sumnjalo da su sa virusom SARS-CoV-2 i 533 smrtnih slučajeva.

U poslednja 24 sata izlečena su 197 pacijenta, do danas ukupan broj izlečenih je 9.792 slučajeva, dok je broj aktivnih slučajeva 3.276.

Pozitivni slučajevi su iz: opštine Priština 38 slučajeva, opštine Podujevo 19 slučajeva, opštine Mitrovica 14 slučajeva, opštine Gnjilane 9, opštine Uroševac 8 slučajeva, opštine Prizren 6 slučajeva, opštine Dragaš 5 slučajeva, opštine Kosovo Polje 5 slučajeva, opštine Peć 5 slučajeva , Opština Vitina 5 slučajeva, opština Glogovac 4 slučaja, opština Lipljan 4 slučaja, opština Skenderaj 4 slučaja, opština Đakovica 3 slučaja, opština Kamenica 3 slučaja, opština Kačanik 3 slučaja, opština Mališeva 3 slučaja, opština Vučitrn 3 slučaja, opština Štimlje 2 slučaja sa po jednim slučajaem su opštine Generala Jankovića, Obilića, Orahovca i Suve Reke.

error: Content is protected !!