8 hiljada 942 osobe na Kosovu izlečene su od COVID-19

8 hiljada 942 osobe na Kosovu izlečene su od COVID-19

Od 48 hiljada 743 za koje se sumnjalo da su zaraženi virusom SARS CoV 2, njih 12 hiljada 840 su rezultirali pozitivno sa COVID 19.

Podaci Nacionalnog Instituta za Javno Zdravlje Kosova (NIJZK) pokazuju da je od njih 8 hiljada 942 osoba uspelo da se oporavi od virusa corone.

Međutim, immamo i 492 osobe koje su umrle od infekcije COVID-19.

Dok na Kosovu broj aktivnih slučajeva sa COVID 19 je 3 hiljade 406.

U poslednja 24 sata u Laboratoriji za Molekularnu Mikrobiologiju NIJZK-a metodom RT-PCR i u privatnim laboratorijama testirano je ukupno 511 uzoraka uzetih iz BUKSK-a i istrage kontakatnih slučajeva na terenu, od kojih je rezultiralo 157 pozitivnih slučajeva. Za 24 sata prijavljena su 4 smrtna slučaja  pozitivnim sa SARS CoV-2.

Priština ponovo je sa najveći broj zaraženih.

Pozitivni slučajevi su iz: opštine Priština 52 slučaja, opštine Gjilane 15 slučajeva, opštine Đakovica 12 slučajeva, opštine Prizren 12 slučajeva, opštine Vučitrn 11 slučajeva, opštine Uroševac 7 slučajeva, opštine Mališeva 6 slučajeva, opštine Kosovo  Polje 5 slučajeva, opštine Podujevo 5 slučajeva , Opština Kamenica 4 slučaja, Mitrovica, 4 slučaja opštine Glogovac, 3 slučaja, opštine Dragaša, 2 slučaja, opštine Lipjan, 2 slučaja, opštine Obilić, 2 slučaja, opštine Peć, 2 slučaja, opštine Orahovac, 2 slučaja, opština Štimlje, 2 slučaja, opština Suva Reka, 2 slučaja, opština Vitina 2 slučaja, a po jedan slučaj su u opštine Dečana, Gračanice, Kačanika, Skenderaja i Zubinom Potoku.

error: Content is protected !!