7 smrtnih slučajeva i 259 novih slučajeva sa COVID-19

7 smrtnih slučajeva i 259 novih slučajeva sa COVID-19

Tokom poslednja 24 sata, u Laboratoriji za molekularnu mikrobiologiju u NIJZK i privatnim laboratorijama metodom RT-PCR, testiran je ukupno 1.531 uzorak uzet iz UBKSK-a i praćenje kontakata slučajeva na terenu, od kojih je rezultiralo sa 259 pozitivnih slučajeva.

U roku od 24 sata zabeleženo je 7 smrtnih slučajeva sa pozitivnim SARS CoV-2. Slučajevi smrti su iz opština: Uroševac 1 slučaj (75 godina), Đakovica 1 slučaj (52 godine), Peć 1 slučaj (70 godina), Priština 1 slučaj (82 godine), Orahovac 1 slučaj (67 godina), Suva Reka 1 slučaj (78 godina), slučaj Vučitrn 1 (71 godina).

Ukupan broj pozitivnih slučajeva je 53.523 slučajeva od 195.475 osoba za koje se sumnjalo da su sa virus SARS-CoV-2, i 1.375 smrtnih slučajeva.

Tokom poslednja 24 sata izlečeno je 613 pacijenata, dok je ukupan broj izlečenih do danas ukupno 45.613 slučajeva, dok je broj aktivnih 6.535.

Pozitivni slučajevi su iz opština: Priština 78 slučajeva, Podujeva 31 slučaj, Uroševac 12 slučajeva, Đakovica 12 slučajeva, Gnjilane 12 slučajeva, Mitrovica 12 slučajeva, Suva Reka 12 slučajeva, Kosovo Polje 11, Ljipjan 10 slučajeva, Obilić 9 slučajeva, Peć 8 slučajevi, Vitina 8 slučaja, Mališeva 7 slučajeva, Vučitrn 6 slučajeva, Dečan 5 slučajeva, Orahovec 5 slučajeva, Dragaš 3 slučaja, Klina 3 slučaja, Prizren 3 slučaja, Štimlje 3 slučaja, Srbica 3 slučaja, Kamenica 2 slučaja, Kačanik 2 slučaja i sa po 1 slučajem iz opština Glogovac i Istok.​