60 884 posetilaca po hotelima tokom tri meseca

60 884 posetilaca po hotelima tokom tri meseca

Kosovska agencija za statistiku objavila je statistiku hotela na Kosovu za drugi kvartal ove godine, broj domaćih i stranih posetilaca bio je 60 884, od kojih su 36,22% domaćih i 63,78% stranih, dok je broj neto boravka 94,148, od kojih su 36,68% domaći i 63,32% stranaca.

Prema podacima KAS -a, deo istraživanja bilo je 206 hotela koji  rade na teritoriji Kosova…

error: Content is protected !!