4,5 miliona evra više prihoda za maj 2020. godine

4,5 miliona evra više prihoda za maj 2020. godine

 

Nakon pada prihoda tokom marta i aprila kao posledica pandemije na Kosovu, u maju se vraća trend rasta poreskih prihoda, objavio je danas PAK.

 

Naplata prihoda od početka ove godine do 18. marta bila je u skladu sa planiranim planovima, ali nakon ovog datuma primećen je trend pada prihoda, uzimajući u obzir efekte COVID-19 i odluke o odlaganju roka za plaćanje poreskih obaveza i doprinosa za penzije.

 

PAK najavljuje da ukupna naplata prihoda za period januar-maj 2020. godine iznosi 186,1 milion evra, dok samo za maj prikupljanje prihoda u odnosu na plan iznosi 4,5 miliona evra ili 13% više.

Inače, PAK je od 12. marta, nakon odluke Ministarstva finansija i transfera, pomogao Vladi Kosova u merama za sprečavanje koronavirusa, prihvatanjem žalbe od strane građana i obavljanjem poslovnih inspekcija, koje su zloupotrebile situaciju koju je stvorio COVID- 19, da povećaju cene osnovnih životnih namirnica i zdravstvenih proizvoda, tako da bi se tačno primenjivala ova odluka, PAK je sveo na minimum redovne aktivnosti prema Planu rada za 2020  godinu.

error: Content is protected !!