37. 006 ratnih veterana koji su iskoristili šemu tokom marta

37. 006 ratnih veterana koji su iskoristili šemu tokom marta

Kosovska agencija za statistiku (KAS) objavljuje statistiku socijalne zaštite za mart ove godine, iz koje proizilazi da je 25 736 porodica koristilo šemu socijalne pomoći sa ukupno 101 856 članova i šemu materijalne podrške za porodice sa decom sa smetnjama u razvoju koristi 2 682 porodice.

Prema KAS-u, ova publikacija pruža podatke o broju korisnika šeme socijalne pomoći, osnovne starosne penzije, starosne penzije koja se doprinosi, penzijskog plana za osobe sa invaliditetom, penzijskog plana za paraplegičare i tetraplegičare, šema materijalne podrške za porodice sa decom sa trajnim invaliditetom, šema porodičnih penzija, šema invalidskih penzija, penziona šema za porodice palih boraca, ratnih vojnih invalida i ratnih veterana, penziona šema Trepča, šema penzija za Kosovski zaštitni korpus, Kosovske bezbednosne snage , šema obeštećenja za slepe, podaci o broju napuštene dece itd…

error: Content is protected !!