36.920 korisnika šeme za ratne veterane

36.920 korisnika šeme za ratne veterane

Kosovska agencija za statistiku objavila je statistiku socijalne zaštite za treći kvartal 2021. godine, u kojoj se navodi da je šemu socijalne pomoći koristila 25.514 porodica sa ukupno 101.621 članovima, a šemu za materijalnu podršku porodicama sa decom sa ograničenim sposobnostima koristile su 2 521 porodica.

Prema ASK-u, ova publikacija pruža podatke o broju korisnika šeme socijalne pomoći, osnovne starosne penzije, starosne penzijske šeme doprinosioca, penzijsku šemu za osobe sa invaliditetom, penzijsku šemu za paraplegičare i tetraplegičare, šemu materijalne podrške za porodice sa decom sa trajnim invaliditetom, šemu porodičnih penzija, šemu invalidskih penzija, penzionu šemu za porodice palih boraca, ratnih vojnih invalida i ratnih veterana, penzionu šemu Trepča, šemu penzije za Kosovski zaštitni korpus, Kosovske bezbednosne snage , šemu obeštećenja za slepe, podaci o broju napuštene dece itd…

error: Content is protected !!