23. godina od osnivanja Kosovske Policije

23. godina od osnivanja Kosovske Policije

Kosovska Policija danas slavi 23 godine od osnivanja.

Dana 6. septembra 1999. godine, Misija OEBS-a na Kosovu, u skladu sa Rezolucijom Ujedinjenih nacija 1244, otvorila je policijsku školu i započela obuku kandidata za pripadnike Kosovske policije.

Prva generacija kandidata za pripadnike ove Službe počela je obuku u ovom centru 6. septembra 1999. godine. Ova generacija je brojala 176 pripadnika, koji su uspešno završili obuku i potom počeli da obavljaju policijsku delatnost na celoj teritoriji Kosova kao prvi policajci ove službe.

error: Content is protected !!