2.705 aktivnih slučajeva sa Covid-19 na Kosovu

2.705 aktivnih slučajeva sa Covid-19 na Kosovu

Nacionalni Institut za Javno Zdravlje Kosova objavio je da je tokom poslednja 24 sata, u Laboratoriji za Molekularnu Mikrobiologiju u NIJZK i u privatnim laboratorijama, metodom RT-PCR, testirano je ukupno 633 uzorka uzetih iz UBKSK-a i praćenje kontakata slučajeva na terenu, od čega je rezultiralo 70 pozitivnih slučajeva. U poslednja 24 sata prijavljena su 3 smrtna slučaja sa SARS CoV-2.

Prema institutu, Ukupan broj pozitivnih slučajeva je 14.566 od 57.239 osoba za koje se sumnjalo da su zaražene virusom SARS-CoV-2, doke je ukupan broj preminulih 589.

Tokom poslednja 24 sata izlečeno je 122 pacijenta, dok je ukupan broj izlečenih do danas ukupno 11.272 slučajeva, dok je broj aktivnih slučajeva 2.705. Pozitivni slučajevi su iz: opštine Priština 28 slučajeva, opštine Uroševac 9 slučajeva, opštine Đakovice 5 slučajeva, opštine Peć 4 slučaja, opštine Gnjilane 3 slučaja, opštine Kline 3 slučaja, opštine Fushe Kosovoe 2 slučaja, opštine Istok 2 slučaja, opštine Podujeve 2 slučaja , Opština Prizren 2 slučaja, opština Rahovec 2 slučaja, opština Štimlje 2 slučaja, opština Skenderaj 2 slučaja, a sa jednim slučajem opštine Dečan, Dragaš, Vitina i Vučitrn “, navodi se u saopštenju.

error: Content is protected !!