14 preminula i 172 nova slučaja sa COVID-19

14 preminula i 172 nova slučaja sa COVID-19

Tokom poslednja 24 sata, u Laboratoriji za Molekularnu Mikrobiologiju u NIJZK-a RT-PCR metodom, testirano je ukupno 506 uzoraka uzetih iz UBKSK-a i praćenje kontakata slučajeva u terenu od kojih su 172 rezultirali pozitivna slučaja. U zadnjih 24 sata prijavljeno je 14 smrtnih slučajeva pozitivnim sa SARS CoV-2.

Ukupan broj pozitivnih slučajeva je 10.419 slučajeva od 41.152 osoba za koje se sumnjalo da su zaraženi virusom SARS-CoV-2 i 341 smrtnim slučajem.

U poslednja 24 sata izlečeno je 114 pacijenata, a ukupan broj do sada izlečenih je 6.058 slučajeva, dok je broj aktivnih slučajeva 4.020.

Pozitivni slučajevi su iz: opštine Priština 78 slučajeva, opštine Gjilane 19 slučajeva, opštine Mitrovica 15 slučajeva, opštine Kosovo Polje 9 slučajeva, opštine Peći 8 slučajeva, opštine Vitina 7 slučajeva, opštine Skenderaj 6 slučajeva, opštine Drenas 5 slučajeva, opštine Obilić 5 slučajeva , Opština Vučitrn 4 slučaja, opština Kamenica 3 slučaja, opština Lipjan 3 slučaja, opština Podujevo 2 slučaja, opština Orahovac 2 slučaja, a po jedan slučaj su u opštine Uroševac, Đakovica, Istog, Klina, Prizren i Štimlje.

 

 

error: Content is protected !!