14 hidroelektrana rade bez ekološke dozvole, Aliju: Samo dvema hidroelektranama zabranjen je rad

14 hidroelektrana rade bez ekološke dozvole, Aliju: Samo dvema hidroelektranama zabranjen je rad

Oko 14 hidroelektrana radi na Kosovu bez ekoloških dozvola i bez dozvole za korišćenje vode. Iako su, prema podacima Ministarstva životne sredine, samo dve hidroelektrane prestale sa radom.

Ovo je rečeno prilikom razmatranja izveštaja revizije učinka „Sistem licenciranja hidroelektrana i njihovo praćenje za uticaj na životnu sredinu i vode“ u Komisiji za nadzor javnih finansija.

error: Content is protected !!