13 smrti i 158 novih slučajeva sa Covid-19

13 smrti i 158 novih slučajeva sa Covid-19

Tokom poslednja 24 sata, u Laboratoriji za Molekularnu Mikrobiologiju NIJZK-a RT-PCR metodom, je testirao ukupno 471 uzoraka uzetih u BUKSK, pratećih slučajeva i slučajeva na terenu i u privatnim laboratorijama, od kojih je rezultirano 158 pozitivnih slučajeva. U poslednja 24 sata prijavljeno je 13 smrtnih slučajeva  pozitivnih sa SARS-om CoV-2.

Ukupan broj pozitivnih slučajeva je 12.006 od 45.868 osoba za koje se sumnjalo da su sa virusom SARS-CoV-2 i 438 smrtnih slučajeva.

U poslednja 24 sata izlečeno je 245 pacijenata, a ukupan broj do sada izlečenih je 7.929 slučajeva, dok je broj aktivnih slučajeva 3.639.

Pozitivni slučajevi su iz: opštine Priština 38 slučajeva, opštine Gjilane 29 slučajeva, opštine Đakovica 13 slučajeva, opštine Peć 13 slučajeva, opštine Kosovo Polje 9 slučajeva, opštine Drenas 6 slučajeva, opštine Prizren 6 slučajeva, opštine Vitina 6 slučajeva, opštine Kamenica 5 slučajeva , opština Dragaš 4 slučaja, opština Istok 3 slučaja, opština Lipljan 3 slučaja, opština Obilić 3 slučaja, opštine  Suva Reka 3 slučaja, opština Vučitrn 3 slučaja, opština Uroševac 2 slučaja, opština Klina 2 slučaja, opština Mališeva 2 slučaja, opština Orahovca 2 slučaja i po jedan slučaj u opštine Dečane, Kačanik, Mitrovica, Podujevo, Štimlje i Skenderaj.

error: Content is protected !!