10 smrtnih i 162 slučajeva sa COVID-19

10 smrtnih i 162 slučajeva sa COVID-19

Tokom poslednja 24 sata, u Laboratoriji za Molekularnu Mikrobiologiju NIJZK-a RT-PCR metodom, BUKSK je testirao ukupno 584 uzorka, pratećih slučajeva i slučajeva na terenu i u privatnim laboratorijama, od kojih su 162 pozitivna slučaja. Zadnjih 24 sata prijavljeno je 10 smrtnih slučajeva pozitivni SARS-om CoV-2.

Ukupan broj pozitivnih slučajeva je 12.168 slučajeva od 46.452 sumnjivih sa virusom SARS-CoV-2 i 448 smrtnih slučajeva.

Tokom zadnjih 24 sata izlečeno je 220 pacijenata, do danas ukupan broj izlečenih  je 8.149 slučajeva, dok je broj aktivnih slučajeva 3.571.

Pozitivni slučajevi su iz: opštine Priština 47 slučajeva, opštine Mitrovica 12 slučajeva, opštine Vučitrn 11 slučajeva, opštine Uroševac 10 slučajeva, opštine Kosovo Polje 10 slučajeva, opštine Podujevo 10 slučajeva, opštine Dragaš 7 slučajeva, opštine Prizren 7 slučajeva, opštine Peć 6 slučajeva , Opština Glogovac 5 slučajeva, opština Đakovica 5 slučajeva, opština Štimlje 5 slučajeva, opština Skenderaj 5 slučajeva, opština Vitina 5 slučajeva, opština Suva Reke  4 slučaja, opština Gnjilane 3 slučaja, opština Lipjan 3 slučaja, opština Kačanik 2 slučaja, opština Klina 2 slučaja i po jedan slučaj u opštine General Janković, Istog i Kamenica.

error: Content is protected !!